Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Zabezpečenie prihlasovacích údajov pri odhlásení z aplikácie iNotes

Aplikácia IBM® iNotes pri odhlásení odstráni z pamäte cache prehliadača vaše prihlasovacie a súkromné údaje. Odstránenie týchto údajov zamedzí neoprávneným užívateľom používať informácie uložené v pamäti cache na prístup do vášho poštového súboru.

Informácie o úlohe

Na odstránenie súkromných údajov z pamäte cache prehliadača máte tieto možnosti:

Procedúra