Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Používanie okamžitých správ

Konverzovať online môžete s kýmkoľvek, kto má stav aktívny, som preč online alebo na schôdzke. Ľudia, ktorí sú mimo alebo na schôdzke, uvidia vaše okamžité správy, keď sa vrátia k počítaču.

Skôr ako začnete

Ak nevidíte Instant Messaging v preferenciách Basics, administrátor pre vás túto funkciu asi nenakonfiguroval. Táto preferencia je dostupná len vtedy, ak túto funkciu povolil váš administrátor. Aby ste mohli posielanie okamžitých správ používať, najprv ho musíte povoliť.

Poznámka: Schopnosti schôdzky nemusíte mať k dispozícii, ak váš server IBM® Sametime nezahŕňa schopnosti webovej konferencie.

Informácie o úlohe

Keď je posielanie okamžitých správ povolené, váš online stav uvidia ďalší užívatelia a vy budete vidieť kto je online. Ikony online stavu sa zobrazujú v poštových správach, pozvánkach na schôdzku a v zobrazeniach pošty, kontaktov a kalendára.

Procedúra

Podľa potreby nastavte tieto preferencie okamžitých správ.
Tabuľka 1. Preferencie okamžitých správ
Úloha Postup
Povoliť posielanie okamžitých správ V okne Preferences na karte Basics v časti Instant Messaging označte možnosť Enable Instant messaging.
Prihlásenie do okamžitých správ Vykonajte jednu z týchto možností:
  • V navigátore kliknite na ikonu konverzácie vedľa vášho mena a vyberte Log On To Instant Messaging
  • Na bočnej lište kliknite na oblasť stavu a vyberte Log On To Instant Messaging

Na odhlásenie z okamžitých správ použite rovnaké kroky.

Poznámka: Ak sa pri prihlasovaní do okamžitých správ zobrazí správa "HTTP 404 Error", môže to znamenať, že server okamžitých správ nie je správne nakonfigurovaný a musíte to oznámiť svojmu administrátorovi.
Spustiť konverzáciu Vykonajte ľubovoľnú z nasledujúcich úloh:
  • Vo svojom zozname okamžitých kontaktov, dvakrát kliknite na meno osoby, ktorá ma stav Active.
  • V ľubovoľnom dokumente alebo zobrazení, v ktorom sa zobrazuje informácia o online stave, kliknite na ikonu aktívneho online stavu osoby, s ktorou chcete konverzovať.
  • V zobrazení pošty kliknite pri správe pravým tlačidlom myši na meno odosielateľa, a potom kliknite na Chat with.
Poznámka: Okamžité správy sú automaticky zabezpečené šifrovaním.
Zmeniť stav posielania okamžitých správ
  • Kliknite na ikonu stavu na navigačnom paneli alebo na paneli Sametime bočnej lišty a vyberte nový stav.
  • (Voliteľné) Vyberte Edit Current Status Message a zmeňte ľubovoľnú zo štandardných správ o stave.
Pridať kontakty do zoznamu okamžitých kontaktov Kliknite na Show > Sidebar