Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Nastavenie volieb zobrazenia

Vyberte sekundárny kalendár pre zobrazovanie a zmeny dátumov a zobrazovanie formátov. Nastaviť môžete aj veľkosť textu, jazyk a smer textu; prispôsobiť veľkosť stĺpca; a zobraziť alternatívne mená.

Skôr ako začnete

Ak chcete zobraziť alternatívne mená, musí ich povoliť váš administrátor a musí vám priradiť dve mená, primárne meno a alternatívne meno. Môžete mať len jedno alternatívne meno.

Informácie o úlohe

Poznámka: Ak v časti International Date Settings nebude k dispozícii štvormiestny formát roka, administrátor zakázal, aby si formát vynútil dvojmiestny formát roka.

Procedúra

Vykonajte ľubovoľnú z úloh v tabuľke, aby ste označili voľby zobrazenia.
Tabuľka 1. Možnosti zobrazenia
Úloha Popis Kroky
Zobraziť sekundárny kalendár Ak vám administrátor túto funkciu sprístupní, spolu s primárnym kalendárom si môžete zobraziť sekundárny kalendár, ktorý nebude gregoriánskym kalendárom. Sekundárny kalendár sa zobrazí v úplnom režime vedľa dňa v dátumovej hlavičke každého podporovaného zobrazenia kalendára. Kliknite na Preferences > Calendar > Display a vyberte voľbu Secondary calendar.
Zmeniť formát zobrazenia dátumu a času Môžete zmeniť formát štýlov krátkych a dlhých dátumov a oddeľovač dátumu. Tiež môžete zmeniť ako sa bude vo vašom kalendári zobrazovať čas. Kliknite na More > Preferences > International a vykonajte výbery v častiach International Date Settings a International Time Settings.
Zmeniť zobrazenie veľkosti textu Na zmenšenie alebo na zväčšenie textu použite voľby zobrazenia stránky vášho prehliadača. Ak používate Microsoft Internet Explorer, môžete kliknúť na Page > Text Size a následne kliknite na inú veľkosť. Ak používate Mozilla Firefox, stlačte Ctrl++ (plus), ak sa má text zväčšiť alebo Ctrl+- (mínus), ak sa má text zmenšiť.
Poznámka: Ak používate Internet Explorer a veľkosť textu zmenšíte v zobrazení zoznamu, riadky sa scvrknú a pod zobrazením zoznamu sa vytvorí medzera. Ak chcete medzeru odstrániť a zaplniť ju väčším počtom dokumentov zo zobrazenia, obnovte zobrazenie.
Zmeniť jazyk a smer textu Môžete nastaviť svoj predvolený jazyk a v prípade obojsmerného jazyka sa môže text v tomto jazyku zobrazovať sprava doľava.
 1. Kliknite na Preferences > International.
 2. Jazyk vyberte v poli Display this language. Ak vyberiete Use Default, použije sa jazyk, nastavený pre váš prehliadač.
 3. Ak si vyberiete obojsmerný jazyk, ako je napríklad arabčina alebo hebrejčina, vyberte Support right to left languages.
 4. Tip: Ak vyberiete túto preferenciu, v tej istej správe môžete mať zahrnuté odseky písané z zľava doprava aj sprava doľava. Ak to chcete urobiť, použite ikonu a pokyny, ktoré sem budú pridané.
  Poznámka: Ultra zjednodušený režim podporuje jazyky písané sprava doľava na základe jazykového nastavenia pre zariadenie alebo prehliadač, ale nepodporuje preferenciu Support right to left languages.
Prispôsobiť zobrazenie stĺpca V zobrazeniach zoznamov môžete informácie triediť tak, že zmeníte poradie triedenia stĺpca.

Môžete triediť stĺpce, ktoré zmenia farbu, keď ponad ne presuniete kurzor.

Šírku stĺpca upravíte potiahnutím okraja stĺpca. Ak chcete stĺpce obnoviť na ich pôvodné šírky, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte Restore Widths.

Zobraziť alternatívne mená Ak pracujete v prostredí, v ktorom používate viaceré jazyky, svoje meno si môžete zobraziť vo viacerých znakových sadách. Primárne meno je rozpoznateľné medzinárodne; alternatívne meno je rozpoznateľné vo vašom vlastnom rodnom jazyku. Alternatívne meno slúži, aby sa váš rodný jazyk a znaková sada použili na účely zobrazovania a vyhľadávania mien pri úlohách, ako napríklad posielanie pošty.
 1. Kliknite na Preferences.
 2. V časti Basics vyberte Display alternate names.
 3. V ponuke prehliadača vyberte Tools > Internet options.
 4. Vyberte alternatívny jazyk a kliknite na tlačidlo Add a na tlačidlo OK.
 5. Kliknite na Delete files, aby ste vymazali pamäť cache prehliadača, a potom kliknite na tlačidlo OK.