Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Používanie okamžitých schôdzok

IBM® Sametime môžete použiť na hostenie a zúčastňovanie sa na okamžitých schôdzkach.

Skôr ako začnete

Váš server IBM Sametime musí mať schopnosť webovej konferencie, aby ste mohli túto funkciu používať.

Informácie o úlohe

Ak chcete usporiadať okamžitú schôdzku, najprv začnite konverzovať s jednou osobou, a potom do svojej relácie konverzácie pozvite ostatných.

Keď iniciujete okamžitú schôdzku a tiež kedykoľvek počas schôdzky môžete do svojej schôdzky pridať nástroje. Niektoré nástroje si vyžadujú ďalší softvér alebo hardvér, ako sú napríklad reproduktory a video kamery.
Poznámka: Pre okamžitú schôdzku môžete pridať nástroje len raz, ale naraz môžete pridať viaceré nástroje. Ak napríklad pridáte zdieľanie obrazovky, nemôžete znovu kliknúť na Add Tools, aby ste pridali audio.

Procedúra

 1. V okne rozhovoru okamžitých správ kliknite na Invite Others.
 2. Pre každú osobu, ktorú chcete pozvať, zadajte meno alebo kliknite na Browse the Directory, vyberte meno a kliknite na Add.
 3. Keď už máte v zozname Invitees pridané všetky mená, kliknite na Send.
 4. (Voliteľné) Kliknite na Add tools, aby ste do schôdzky pridali ľubovoľný z nasledujúcich online nástrojov.
  • Screen sharing -- ak chcete svoju obrazovku zdieľať s účastníkmi schôdzky.
  • Whiteboard -- ak chcete prezentovať pripojený súbor alebo použiť nástroje bielej tabule na zvýraznenie častí prezentácie.
  • Audio -- Ak chcete vo svojom počítači používať mikrofón, alebo chcete použiť telefón na prístup do zvukovej časti schôdzky.
  • Video -- ak chcete použiť jednu alebo viaceré video kamery na zobrazenie účastníkov schôdzky.
  Tip: Ak chcete poslať okamžitú správu niekomu v zozname účastníkov aktívnej schôdzky, kliknite dva razy na meno, zadajte svoju správu a stlačte kláves Enter.

Ako ďalej

Keď už ste na schôdzke, nachádzate sa v klientovi IBM SametimeMeeting Room. Ak chcete získať informácie o práci na schôdzkach, kliknite na Help >Help Topics.