Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Vytváranie položiek Úloh

Položky úloh si môžete vytvárať, aby ste mali prehľad o úlohách, ktoré potrebujete splniť, a potom si ich môžete zobraziť v zozname alebo v tabuľke. Svoje položky úloh si môžete zobraziť aj vo svojom kalendári. Podľa nasledujúceho postupu vytvorte osobné alebo skupinové položky úloh.

Skôr ako začnete

Poznámka: Keď už bude položka osobnej úlohy uložená, nebudete ju môcť zmeniť.

Informácie o úlohe

Môžete vytvoriť dva typy položiek úloh:

Procedúra

 1. Kliknite na ikonu ikona Úlohy.
 2. Kliknite na New.
 3. Na prvej záložke sa predvolene zobrazuje Personal To Do. Ak chcete vybrať Group To Do, kliknite na text. Potom do polí Assigned to, Optional alebo FYI zadajte jedno alebo viaceré mená. Ak chcete vybrať mená z adresára, kliknite na tlačidlo.
  • Tip - Ak vytvoríte Personal To Do a potom sa rozhodnete, že ju chcete zmeniť na Group To Do, kliknite na Assign.
  • Tip - Kliknite na Cancel Assignment, ak chcete odstrániť priradené mená a Group To Do zmeniť na Personal To Do.
 4. (Voliteľné) Do poľa Subject zadajte meno alebo krátky popis položky. Tento text sa zobrazí v zozname úloh a v kalendári osoby, ktorej bola úloha pridelená.
 5. (Voliteľné) Vyplňte ľubovoľné z týchto polí v tomto formulári:
  • Start Date a Due Date - zadajte dátumy; dátumy medzníkov majú len dátum začiatku.
  • Subject - zobrazí sa vo vašom zozname úloh a vo vašom kalendári.
  • Status - nové položky majú predvolene stav current, ďalšie voľby stavu sú overdue, rejected a future.
  • Priority - zobrazí sa, keď budete mať svoje úlohy zobrazené v zozname alebo v tabuľke.
  • Category - užitočné, keď položky úloh usporadúvate pomocou aplikácií iných dodávateľov; kategórie môžete vyberať zo zoznamu alebo zadať svoje vlastné.
  • Confidential - vyberte, ak chcete zamedziť osobám s prístupom do vášho kalendára, aby si položku prečítali. Uvidia dátumy vo vašom kalendári nie však položku.
  • Milestone - vyberte, ak chcete označiť jeden deň v rozvrhu. Keď si zobrazujete tabuľky úloh, medzníky sú zobrazené ako červené bloky.
  • Alarm - vyberte, ak sa vám majú posielať oznámenia
 6. (Voliteľné) Kliknite na kartu Repeat, a potom vyberte Set Repeat. Zadajte ľubovoľné voľby opakovania, nezabúdajte však na nasledujúce informácie:
  • Môžete zmeniť stav inštancie alebo jej prioritu, nemôžete však zmeniť frekvenciu opakovania.
  • V opakujúcej sa položke nemôžete aktualizovať prílohu. Ak používate aj aplikáciu IBM® Notes a aktualizujete prílohu k položke opakujúcej sa úlohy v aplikácii Notes, môžu sa zobraziť varovania, keď sa tieto položky pokúsite otvoriť vo webovom klientovi.
  • Existujúcu položku úlohy nemôžete nastaviť ako opakujúcu sa položku. Opakovanie musíte nastaviť v čase jej vytvorenia.
 7. (Voliteľné) Popis pridajte do poskytnutého priestoru.
 8. (Voliteľné) Ak chcete pridať prílohu, kliknite na prílohy.
 9. Ak vytvárate Group To Do, kliknite na Options, aby ste mohli zadať Delivery Options.
 10. Ak vytvárate Group To Do, kliknite na Save & Send, aby sa položka úloh uložila a aby sa odoslalo oznámenie osobám, ktoré sú uvedené vo vašich poliach Assign to, Optional a FYI. (Tiež môžete kliknúť na Save as Draft a položku úlohy dokončiť neskôr.)
 11. Ak vytvárate Personal To Do, kliknite na Save & Close alebo kliknite na Save, aby ste položku úloh uložili, ale aby zostala otvorená pre vykonávanie ďalších zmien.