Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Spravovanie skupinových položiek úloh

Ak chcete spravovať skupinovú položku úloh, môžete pridať alebo odstrániť realizátora, zmeniť termín odovzdania, označiť položku ako dokončenú, zrušiť položku alebo vykonať iné úlohy.

Informácie o úlohe

Ak chcete spravovať zadanie skupinovej úlohy, môžete vykonať ľubovoľnú z nasledujúcich úloh:
Tabuľka 1. Úlohy správy položiek skupinových úloh
Úloha Popis
Pridať realizátora
  1. Kliknite na kartu Add/Remove.
  2. Do polí Assigned to, Optional alebo FYI zadajte meno.
  3. Kliknite na Save & Send.
Odstrániť realizátora
  1. Kliknite na Add/Remove.
  2. V oblasti Assignments already sent vyberte meno.
  3. Kliknite na tlačidlo šípky doprava.
  4. Kliknite na Save & Send.
Zmeniť termín odovzdania
  1. Kliknite na Actions, a potom vyberte Reschedule.
  2. Vyberte nový dátum začiatku a ukončenia a zahrňte všetky komentáre, ktoré chcete odoslať s oznámením.
Označiť položku ako dokončenú Kliknite na Mark Completed.
Zrušiť Kliknite na Actions, a potom vyberte Cancel. Realizátorom bude doručené upozornenie ohľadom zrušenia.
Zobraziť stav pozvaných Kliknite na Actions.
Poslať správu pozvaným Kliknite na Actions.
Poslať ďalej položku úloh Z akceptovanej položky úloh kliknite na šípku vedľa tlačidla Forward.
Poznámka: Ak chcete upraviť opakujúcu sa úlohu, vyberte inštanciu, ktorú chcete otvoriť. Zmeny môžete použiť na jednu alebo viaceré inštancie.