Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Používanie zoznamu úloh

Položky úloh môžete spravovať v zozname úloh.

Procedúra

 1. Zoznam úloh môžete otvoriť kliknutím na ikonu ikona Úlohy.
 2. Vykonajte ľubovoľnú z nasledujúcich úloh:
  Tabuľka 1. Úlohy v zozname úloh
  Úloha Kroky
  Otvoriť položku úloh Dvakrát kliknite na položku v niektorom zobrazení To Do alebo v kalendári.
  Upraviť položku úloh Otvorte položku úloh a zmeňte stav alebo prioritu. Ak je položka opakovanou položkou, vyberte inštanciu, ktorú chcete upraviť.
  Označiť úlohu ako dokončenú V otvorenej položke úloh kliknite na Mark Completed. Ak je položka opakovanou položkou, vyberte inštancie, ktoré sú dokončené.
  Poslať položku úloh ďalej Vo svojom zozname úloh kliknutím vyberte položku. Kliknite na Forward.
  Odstrániť položku úloh Vo svojom zozname úloh kliknutím vyberte položku. Kliknite na Delete.
  Zobraziť alebo skryť položky úloh v zobrazeniach kalendára Prejdite do Preferences > Calendar > Display. V zobrazeniach kalendára pod Displaying Calendar Entries vyberte alebo zrušte výber voľby Do not display To Do Entries.