Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Zobrazenie zoznamu úloh

Pomocou zoznamu úloh sledujte svoje osobné a skupinové úlohy. Všetky zobrazenia zoznamu zobrazujú stav, úlohu a kategóriu vašej úlohy. Ak ste si zvolili, že položky vašich úloh sa budú zobrazovať v zobrazení kalendára, objavia sa po lište s dátumom a pred časovými úsekmi v zobrazení.

Informácie o úlohe

Kliknutím na ikonu ikona Úlohy otvoríte zoznam úloh na karte, v ktorom môžete kliknúť na ktorékoľvek z nasledujúcich zobrazení:

Vo všetkých zobrazeniach: