Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Stručná referenčná príručka pre ultra zjednodušený režim

Spôsob, akým používate ikony ultra zjednodušeného režimu, teda či sa ich dotýkate alebo na ne klikáte, závisí od toho, či používate smartfón alebo iPod Touch, alebo počítač.

Domovská stránka

Ikona Popis
ikona Inbox na ultra zjednodušenej domovskej stránke Otvorí zobrazenie schránky prijatých správ
ikona All Documents na ultra zjednodušenej domovskej stránke Otvorí zobrazenie všetkých dokumentov
ikona Sent view na ultra zjednodušenej domovskej stránke Otvorí zobrazenie odoslaných správ
ikona Trash na ultra zjednodušenej mobilnej domovskej stránke Otvorí zobrazenie priečinka vymazaných správ
ikona Day-At-A-Glance na ultra zjednodušenej mobilnej domovskej stránke Otvorí kalendár s prehľadom dňa
Poznámka: Na tejto ikone sa zobrazuje aktuálny dátum.
ikona Contacts na ultra zjednodušenej mobilnej domovskej stránke Otvorí vaše kontakty
Počet neprečítaných správ na ultra zjednodušenej mobilnej domovskej stránke Zobrazuje počet neprečítaných v ikone Inbox (ktorá sa zobrazuje aj v zobrazení na schránky prijatých správ)

Navigácia a všeobecné

Ikona Popis
ikona Previous Vyberie predchádzajúcu stránku alebo položku
ikona Next Vyberie nasledujúcu stránku alebo položku
ikona More information Zobrazí viac informácií
ikona Home page Vráti na domovskú stránku
ikona Return to parent view, ktorá zobrazuje názov rodičovského pohľadu Vráti do rodičovského pohľadu, ktorý je v tomto prípade domovská stránka
ikona Refresh Obnoví zobrazenie so všetkými aktualizáciami
ikona Trash can Odstráni vybratú položku

Kontakty

Ikony v krúžku vykonávajú akciu. To znamená, že keď sa v smartfóne dotknete tejto ikony, vytočíte číslo alebo v zariadení iPod Touch pošlete správu. Tiež môžete kliknutím odoslať správu zo svojho počítača alebo umiestniť kurzor nad ikonou, aby sa zobrazilo telefónne číslo.
Ikona Popis
ikona New contact Vytvorí záznam kontaktu
ikona New contact group Vytvorí skupinu poštového zoznamu
ikona Edit contact Otvorí záznam kontaktu na úpravy
ikona Open envelope Zobrazí predvolenú e-mailovú adresu
ikona Business Zobrazí pracovné telefónne číslo
ikona Cell phone Zobrazí mobilné telefónne číslo
ikona Pager Zobrazí telefónne číslo pagera
ikona Home page Vráti na domovskú stránku

Pošta

Ikona Popis
ikona New message Vytvorí správu
View management on switch Zapne režim správy zobrazenia
Tip: Vyberte správu, a potom vyberte akciu zo zoznamu.
View management off switch Vypne režim správy zobrazenia
ikona View management action Vykoná akciu správy zobrazenia vo vybratých dokumentoch
ikona Attachments Zobrazí počet príloh v správe
Tip: Kliknite na prepojenie, aby ste skočili do oblasti príloh.
ikona Mark message unread Označí otvorenú správu ako neprečítanú
ikona Empty trash Vyprázdni odpad v zobrazení Trash
ikona Restore from trash Obnoví správu zo zobrazenia Trash do jej pôvodného zobrazenia
ikona Delete from trash Odstráni správu zo zobrazenia Trash, čo znamená, že správa bude odstránená natrvalo

Typy položiek v zobrazení prehľadu dňa

Ikona Popis
ikona Accepted meeting Pozvánka na schôdzku, ktorú ste akceptovali
ikona All day event Celodenné podujatie
ikona Private entry Súkromná položka
ikona Appointment Stretnutie
ikona Anniversary Výročie
ikona Reminder Pripomienka
ikona Unaccepted invitation Pozvánka na schôdzku, na ktorú ste ešte neodpovedali

Typy správ v zobrazení pošty

Ikona Popis
ikona Draft mail Koncept pošty
ikona Sent mail Odoslaná pošta
ikona Unread mail Neprečítaná pošta
ikona Meeting invitation Nová pozvánka na schôdzku
ikona Cancelled meeting Zrušená schôdzka
ikona Invitee acceptance Pozvanie, ktoré pozvaný akceptoval
ikona Invitee declined Pozvanie, ktoré pozvaný odmietol
ikona Accepted meeting Pozvanie, ktoré ste akceptovali
ikona Declined meeting Pozvanie, ktoré ste odmietli
ikona Rescheduled meeting Schôdzka so zmeneným termínom
ikona Countered meeting Schôdzka s protinávrhom
ikona Meeting information Informácie o schôdzke aktualizované
ikona Meeting tentatively accepted Schôdzka bola predbežne akceptovaná
ikona Completed to do Dokončená položka úloh
ikona Important message Dôležitá správa

Prístupové klávesy - Domovská stránka

Úloha Kláves na klávesnici
Prejsť do schránky prijatých správ I (písmeno i)
Prejsť na prehľad dňa D
Prejsť do kontaktov C
Prejsť do odoslanej pošty S
Prejsť do všetkých dokumentov A
Prejsť do koša T
Zobraziť informácie o produkte B
Prejsť na pomoc H
Odhlásenie L
Mapa prístupových klávesov K

Prístupové klávesy - Všeobecné

Úloha Kláves na klávesnici
Prejsť na nasledujúcu stránku dokumentov X
Prejsť na predchádzajúcu stránku dokumentov Z
Prejsť na domovskú stránku O
Prejsť na nasledujúce prepojenie B
Vytvoriť nový dokument N
Upraviť dokument E
Uložiť alebo odoslať dokument S
Zrušiť operáciu C
Indikovať, že ste operáciu dokončili D
Prejsť na začiatok T
Prejsť na pomoc H
Odhlásenie L
Poznámka: Všetky klávesy pre zjednodušenie ovládania nie sú k dispozícii na všetkých stránkach.