Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Úvod do aplikácie IBM iNotes

Aplikácia IBM® iNotes (v minulosti uvedená pod názvom Domino Web Access) je webový klient umožňujúci prístup k pošte, kontaktom, kalendáru, plánovaniu a službám spolupráce založeným na serveri IBM Domino. Umožňuje odosielanie a prijímanie pošty, správu kalendára a kontaktov, vytváranie položiek úloh alebo zápisníka a prácu v režime offline z prostredia webového prehliadača.

Aplikácia iNotes má dva režimy: úplný a ultra zjednodušený. Obidva režimy majú svoje výhody a rozdiely. Ultra zjednodušený režim je všestranný, keďže ho môžete používať na zobrazovanie pošty a vykonávanie iných úloh v aplikácii iNotes na mobilných zariadeniach. Ultra zjednodušený režim môžete používať aj ako klienta so zjednodušeným ovládaním na počítači so systémom Microsoft Windows.

Verzie dokumentácie k produktu so zjednodušeným ovládaním sú k dispozícii na stránkach wiki k produktom Notes a Domino.

Táto pomoc predstavuje úvod do aplikácie iNotes. Ak chcete vyhľadať informácie, napríklad články a videá o používaní aplikácie iNotes, prejdite na hlavnú stránku iNotes na stránkach wiki pre aplikácie Notes and Domino.