Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Tlač

Môžete vytlačiť zobrazenia alebo priečinok, napríklad zobrazenie schránky prijatých správ, vytlačiť vybraté dokumenty v rámci zobrazenia alebo priečinka a vytlačiť zobrazenie kalendára alebo položky kalendára.

Skôr ako začnete

Ak si chcete vytlačiť položky kalendára, potrebujete Adobe Acrobat Reader, verzia 4.0 alebo novší. Môžete využiť všetky možnosti tlače kalendára, ktoré sú k dispozícii v klientovi IBM® Notes, vrátane DayRunner, Franklin Planner a Trifold.

Ak chcete zmeniť jazyk použitý pri tlači zobrazenia kalendára, použite nastavenie preferencie jazyka prehliadača. Vzťahuje sa to na západné, stredoeurópske jazyky, jazyky používajúce cyriliku, na hebrejčinu, japončinu, zjednodušenú čínštinu, tradičnú čínštinu a kórejčinu. Ak napríklad preferenciu jazyka prehliadača nastavíte na zjednodušenú čínštinu, jazyk tlače zobrazenia kalendára sa zmení na zjednodušenú čínštinu.

Informácie o úlohe

Ak chcete tlačiť zobrazenie alebo priečinok, alebo vybraté dokumenty v zobrazení alebo priečinku, kliknite na ikona Print a potom kliknite na Selected View alebo Selected Documents.

Ak chcete tlačiť položky kalendára alebo zobrazenie kalendára, postupujte podľa týchto krokov.

Procedúra

  1. V zobrazení kalendára kliknite na ikona Print.
    1. Zadajte veľkosť papiera, štýl tlače a rozsah tlače.
    2. Vyberte ľubovoľné voľby tlače, vrátane typu stránky.
    3. Vyberte voľbu Fit to Paper alebo Shrink to Fit pre svoju tlačiareň. Znenie v tomto nastavení sa môže odlišovať v závislosti od vášho operačného systému.
  2. Kliknite na Refresh Preview.
  3. Keď okno náhľadu zobrazí tlačovú úlohu, ktorú chcete, kliknite pravým tlačidlom myši na okno náhľadu a vyberte Print.