Back Forward All Topics Back Forward All Topics

O ultra zjednodušenom režime

Ultra zjednodušený režim je navrhnutý na používanie v mobilnom zariadení.

Je to tiež režim webového klienta podporujúci všetky funkcie na zjednodušenie ovládania, keď webového klienta otvoríte na svojom počítači v prehliadači Mozilla Firefox (funkcie zahŕňajú funkcie na zjednodušenie ovládania poskytované prehliadačom Mozilla Firefox vrátane ovládania iba pomocou klávesnice a programov na čítanie obrazovky). Ultra zjednodušený režim poskytuje základné schopnosti pošty a kontaktov spoločne s kalendárom pre prehľad dňa.

Používanie ultra zjednodušeného režimu v mobilnom zariadení

Ultra zjednodušený režim je podporovaný na zariadeniach Macintosh Apple iPhone a iPod Touch. Režim nevyžaduje žiadny ďalší priestor ani pamäť vo vašom mobilnom zariadení, pretože je celý založený na prehliadači.

Podľa toho ako máte nastavené poštové konto, sa prihlásite tak, že na poštovom serveri napíšete do svojho poštového súboru adresu URL, alebo tak, že jednoducho napíšete názov presmerovávacieho servera. Bez ohľadu na to, ktorú adresu použijete, štandardne sa otvorí domovská stránka a potom sa zobrazí výzva na zadanie vášho mena užívateľa a hesla. Špecifické informácie o prihlásení vám poskytne administrátor.