Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Novinky v produkte IBM iNotes 9.0.1 Social Edition

Táto téma predstavuje nové funkcie v produkte IBM® iNotes a poskytuje informácie o tom, ako ich môžete začať používať.

V tejto téme pomoci aplikácie iNotes nájdete predstavenie tohto vydania produktu iNotes. Informácie o videá o používaní produktu iNotes môžete nájsť a zverejniť na stránkach wiki produktov Notes a Domino.

Tabuľka 1. Funkcie pošty

Funkcia

Ako sa používa?

Automatické ukladanie

E-mailové správy, ktoré vytvoríte alebo upravíte, sa automaticky uložia, pokiaľ nezmeníte toto nastavenie. Ak chcete zakázať automatické ukladanie, kliknite na Preferences > Basics a zrušte označenie možnosti Automatically save mail.

Tabuľka 2. Ostatné funkcie

Funkcia

Ako sa používa?

Čiastočné zjednodušenie ovládania v úplnom režime

V úplnom režime webového klienta môžete v aplikáciách Pošta, Kalendár, Kontakty a Preferencie používať funkcie na zjednodušenie ovládania. Môžete nastaviť preferenciu, ktorá vám umožní obmedziť funkcie úplného režimu na funkcie, v ktorých môžete využiť funkcie na zjednodušenie ovládania.

Pridávanie fotografií ku kontaktom

Pri vytváraní alebo upravovaní kontaktov môžete na karte Insert Photo vložiť fotografie. Táto fotografia sa zobrazí na karte Summary po otvorení kontaktu.

Vyhľadávanie na základe príjemcov správ

Teraz môžete vyhľadávať v schránke prijatých správ pomocou filtra Recipients, ktorý vám umožní vyhľadávať dokumenty na základe príjemcov správ.