Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Používanie katalógu widgetov

Katalóg widgetov môžete prehľadávať a môžete v ňom vyhľadávať widgety, ktoré pridáte do panelu na bočnej lište My Widgets a môžete do widgetov v katalógu pridávať informácie z komunity.

Tabuľka 1. Úlohy katalógu widgetov
Úloha Popis

Prehľadať katalóg widgetov

Dôležité: Akcia Prehľadávať katalóg widgetov sa zobrazí len vtedy, ak administrátor pre vás túto voľbu povolil.

Pravým tlačidlom myši kliknite na panel bočnej lišty My Widgets a kliknite na Browse Widgets Catalog.

Ak chcete prehľadávať podľa katalógového zobrazenia, kliknite na All Widgets, By Author, By Category, By Type alebo na názov ľubovoľného vlastného zobrazenia.

Kliknite na názvy widgetov, ak chcete otvoriť ich katalogizačné dokumenty, v ktorých nájdete bližšie informácie.

Vyhľadávať v katalógu widgetov

V katalógu widgetov môžete vyhľadávať, ak bol vytvorený celotextový index katalógu. Ak bol index vytvorený, v katalógu widgetov sa objavia dve miesta vyhľadávania:

  • Lišta hlavičky, používaná na vyhľadávanie widgetov v katalógu
  • Časť Tag cloud, používaná na vyhľadávanie widgetov v katalógu so špecifickým označením

Hodnotiť, označiť a pridať komentáre alebo otázky ohľadne widgetu

Pravým tlačidlom myši kliknite na panel bočnej lišty My Widgets, kliknite na položku Browse Widgets Catalog a kliknite na názov widgetu, aby sa otvoril jeho katalogizačný dokument. Vykonajte ľubovoľnú z nasledujúcich možností:

  • V poli Rating kliknite na hviezdičkovú úroveň.
  • Kliknite na kartu Comments, kliknite na Add a comment a zadajte svoj komentár alebo otázku.
Tip: Pridávanie takýchto informácií z komunity je užitočné pre užívateľov widgetov aj pre vývojárov widgetov.