Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Používanie widgetov

Widgety môžete otvoriť z panelu bočnej lišty My Widgets v rôznych formátoch, ďalej môžete nastaviť vlastnosti widgetov, odstrániť widgety z panelu bočnej lišty My Widgets a aktualizovať widgety z katalógu widgetov. Okrem widgetov, ktoré vám už do panelu bočnej lišty My Widgets pridal administrátor, si môžete pridať aj widgety z katalógu widgetov.

Informácie o úlohe

Lišta nástrojov bočnej lišty My Widgets obsahuje:
 • Tlačidlo Browse the Widget Catalog – Toto tlačidlo otvorí katalóg widgetov.
 • Panel bočnej lišty obsahuje dva stĺpce:
  • Prvý stĺpec obsahuje ikonu a nadpis widgetu. Ak widget odošle užívateľovi administrátor, vedľa jeho nadpisu sa zobrazí znak *.
  • Druhý stĺpec informuje užívateľa o "stave schválenia" widgetu. Niektoré widgety musia byť schválené zo strany administrátora firemného katalógu widgetov, aby ste ich mohli použiť. Jednotlivé hodnoty, ktoré môžu byť uvedené v tomto stĺpci, sú:
   • Approved - Widget OpenSocial bol nainštalovaný z firemného katalógu widgetov a bol schválený administrátorom
   • Not Approved - Widget OpenSocial bol nainštalovaný z firemného katalógu widgetov a nebol schválený administrátorom
   • No Approval Needed - Pre tento typ widgetu sa nevyžaduje schválenie, aby ste ho mohli používať

Pomocou panela bočnej lišty My Widgets môžete vykonať nasledujúce úlohy:

Tabuľka 1. Základné úlohy widgetov
Úloha Popis

Otvoriť widget v niektorom z nasledujúcich formátov:

 • Tab
 • New window (v prípade webového widgetu)
 • Floating window
 • Sidebar panel
Pravým tlačidlom myši kliknite na widget v paneli bočnej lišty My Widgets, vyberte Open in a vyberte formát.

Kliknite dva razy na widget, ak ho chcete otvoriť v novej záložke.

Tip: Vyberte formát, ktorý najlepšie vyhovuje widgetu; napríklad pre webový widget, v ktorom sa zobrazuje veľká webová stránka alebo formulár, môžete vybrať New window kdežto pre menší widget, ako je napríklad widget sledovania jednoduchého balíka, môžete vybrať Floating window alebo Sidebar panel.

Nastaviť jednu alebo viaceré vlastnosti widgetu, ako napríklad zadanie PSČ pre widget počasia

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na widget a vyberte Properties.
 2. Nastavte ľubovoľné vlastnosti, ktoré sú pre widget k dispozícii a kliknite na OK.

Odstrániť widget z panelu bočnej lišty My Widgets

Kliknite pravým tlačidlom myši na widget, ktorý chcete odstrániť a vyberte Remove.
Poznámka: Ak widget uzamkol váš administrátor, príkaz Remove nebudete mať k dispozícii a widget nebudete môcť odstrániť z bočnej lišty.

Manuálne aktualizovať widgety v paneli bočnej lišty My Widgets

Poznámka: Aktualizácie sa vykonávajú na základe zmien, ktoré boli uskutočnené v príslušných verziách aktuálneho widgetu v katalógu widgetov. Zmeny sa týkajú aj widgetov, ktoré boli odstránené z katalógu widgetov, preto môžu mať aktualizácie za následok odstránenie príslušných widgetov z vášho panelu My Widgets.

Kliknite pravým tlačidlom myši na panel bočnej lišty My Widgets a kliknite na Update Widgets.

Poznámka: Aktualizácie widgetov môžu byť aj automatické podľa rozvrhu, ktorý nastavil váš administrátor. Ak bude z katalógu odstránená kategória widgetov, takéto widgety budú z panelu My Widgets odstránené pri nasledujúcej automatickej alebo manuálnej aktualizácii.

Pridať widget z katalógu widgetov do panelu bočnej lišty My Widgets

 1. V prípade potreby otvorte panel My Widgets na bočnej lište.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na panel My Widgets na bočnej lište a kliknite na Browse Widgets Catalog.
 3. Kliknite na názov widgetu, pre ktorý sa má otvoriť jeho katalogizačný dokument, v ktorom získate bližšie informácie o widgete.
 4. Ak chcete pridať widget, presuňte prepojenie na widget alebo ikonu inštalácie z dokumentu katalógu widgetov do panela bočnej lišty My Widgets.