Back Forward All Topics Back Forward All Topics

O widgetoch a aktívnom texte

Prostredníctvom widgetov v aplikácii IBM® iNotes môžete využívať funkciu aktívneho textu v dokumentoch, ak vám na to pridelí oprávnenia administrátor.

Administrátori môžu inštalovať widgety užívateľom na mnohé účely. Widgety sa inštalujú pre získanie prístupu k službám tretích strán, ako napríklad webová stránka alebo modul OpenSocial Gadget. Administrátori môžu koncovým užívateľom povoliť aj inštaláciu widgetov z katalógu widgetov.

Ak vám administrátor pridelí prístup pre prácu s widgetmi a aktívnym textom, môžete vykonávať úlohy podľa widgetov, ktoré máte k dispozícii. Napríklad vďaka dostupnosti určitých widgetov môžete vykonávať tieto úlohy:

Používanie aktívneho textu

Aktívny text sa v dokumente zobrazuje ako čiarkovane podčiarknutý text. Keď umiestnite ukazovateľ myši nad výskyt aktívneho textu, za podčiarknutým textom sa okamžite objaví modrá šípka nadol. Keď kliknete na šípka nadol, zobrazí sa vám ponuka akcií, ktoré môžete vykonať v súvislosti s predmetom aktívneho textu.

Keď umiestnite kurzor myši nad výskyt aktívneho textu, môžete kliknúť na aktívny text a vykoná sa predvolená akcia. Ak predvolená akcia nebola ešte nastavená, zobrazí sa vyskakovací zoznam akcií. Vyberte akciu, ktorá sa má vykonať, a ak chcete túto akciu nastaviť ako predvolenú akciu, vyberte Set default. Naďalej môžete vykonávať aj iné akcie. Stačí ak umiestnite ukazovateľ myši nad aktívny text, kliknete na modrú šípku nadol a vyberiete nepredvolenú akciu. Predvolenú akciu môžete zmeniť. Vyberiete ju tak, že otvoríte kontextovú ponuku a rozviniete ponuku Set Default Action a vyberiete novú predvolenú akciu.

Ak je v aplikácii iNotes widget nainštalovaný tak, že má akciu nakonfigurovanú na použitie vybratého textu, text môžete vybrať v emaile a následne dva razy kliknúť na widget, aby ste vykonali akciu widgetu (pomocou vybratého textu).

Poznámka: Keď je dokument v režime úprav, akcie nebudú k dispozícii pre inštancie aktívneho textu.
Poznámka: Inštancie aktívneho textu sa rozpoznávajú v správach MIME.