Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Neotvoria sa okná IBM iNotes

Blokovanie vyskakovacích okien zamedzuje spusteniu nových okien, čo robí aplikáciu IBM® iNotes nepoužiteľnou. Napríklad nebudete môcť vytvoriť novú správu alebo položku kalendára. Blokovanie vyskakovacích okien dokáže zablokovať aj zobrazovanie okien pomoci.

Informácie o úlohe

Blokovanie vyskakovacích okien je v niektorých prehliadačoch predvolene povolené.

Procedúra

Ak chcete tento problém vyriešiť, buď úplne zakážte blokovanie vyskakovacích okien alebo pridajte povolené lokality, ako napríklad *.ibm.com.